Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 03 Marzec 2016 12:27

Informacja o przyznaniu akredytacji AKSES Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej z województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, mazowieckiego oraz wielkopolskiego. W związku z § 2a ust. 2 Zarządzenia nr 13 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (Dz. Urz. Min. Prac. i Pol. Społ. poz. 5) zmienionego zarządzeniem nr 45 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2015 r. zmieniającego zrządzenie w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (Dz. Urz. MRPiPS poz. 49) oraz na podstawie § 10 ust. 3 oraz ust. 4 Regulamin procesu akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - rok 2014/2015, informuję, iż Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie wyników procedury powtórnej weryfikacji oraz po zapoznaniu się z rekomendacjami Komitetu Akredytacyjnego przyznaje status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES z województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, mazowieckiego oraz wielkopolskiego:

-Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej (nr wniosku 62_AKSES_2015) tworzony przez Fundację Aktywności Lokalnej w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej;

-Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej (nr wniosku 63_AKSES_2015) tworzony przez Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej w partnerstwie z Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych;

- OWES w Toruniu (nr wniosku 38_AKSES_2015) tworzony przez Europejskie Centrum Wspierania Młodzieży w partnerstwie z Stowarzyszeniem Tilia;

(czytaj więcej...)

 
Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 15 Luty 2016 21:11

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Działania 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw Schemat: Projekty obejmujące wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw oraz promocji gospodarczej regionu (konkurs Nr RPKP.01.05.02-IZ.00-04-004/15).

Terminy

Nabór wniosków będzie prowadzony od dnia 30 grudnia 2015 r. w sposób ciągły do osiągnięcia 100% alokacji środków finansowych przeznaczonych na konkurs lub do zamknięcia konkursu odpowiednią decyzją Instytucji Zarządzającej RPO.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020 (dalej: GWD)[1]. Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 5 Regulaminu konkursu.

więcej

Zmieniony: Poniedziałek, 15 Luty 2016 21:15
 
RLKSnews PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Wtorek, 22 Wrzesień 2015 08:23

RLKS czyli Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność

Jeśli widzisz, że w Twoim mieście są problemy do rozwiązania…

Jeśli masz pomysł co należałoby zrobić, aby poprawić sytuację w Twoim mieście…

Jeśli chcesz do swojego pomysłu zachęcić innych mieszkańców…

..to poniższy artykuł jest właśnie dla Ciebie!!!

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży zapraszają do udziału w bezpłatnych warsztatach animacyjnych dotyczących Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS) w miastach powyżej 20 tysięcy mieszkańców.

czytaj więcej

Zmieniony: Środa, 30 Wrzesień 2015 19:43
 
Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 15 Luty 2016 21:01

Informacje o naborze Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Schemat: Imprezy kulturalne (konkurs Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-005/15).

Terminy Nabór wniosków będzie prowadzony od dnia 28 grudnia 2015 r. w sposób ciągły do osiągnięcia 100% alokacji środków finansowych przeznaczonych na konkurs lub do zamknięcia konkursu odpowiednią decyzją Instytucji Zarządzającej RPO.

Miejsce składania wniosków Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

Sposób składania wniosków o dofinansowanie Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020 (dalej: GWD)[1]. Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 5 Regulaminu konkursu.

więcej

Zmieniony: Poniedziałek, 15 Luty 2016 21:11
 
Sejmu Dzieci i Młodzieży PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 05 Marzec 2015 14:06

1 czerwca 2015 roku odbędzie się XXI posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży. Zanim uczestnicy i uczestniczki projektu zasiądą w ławach poselskich, wykonają zadanie rekrutacyjne, którego temat brzmi: „Miejsca młodych - jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież”. Celem tegorocznej edycji SDiM jest zaangażowanie uczniów i uczennic w działania na rzecz swojego najbliższego otoczenia, nauka postaw obywatelskich oraz współodpowiedzialności za przestrzeń publiczną i promowanie aktywnej postawy względem społeczności lokalnej. Do projektu mogą zgłosić się dwuosobowe zespoły uczniów i uczennic wszystkich klas gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Sejm Dzieci i Młodzieży jest projektem Kancelarii Sejmu RP organizowanym we współpracy z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. Czy mają Państwo możliwość przesłać taką informację do szkół/partnerów/podmiotów, z którymi współpracujecie? Więcej informacji znajdziecie TUTAJ oraz na stronie internetowej: http://www.ceo.org.pl/pl/sejmmlodziezy. W tym roku przygotowaliśmy również Przewodnik uczestnika i uczestniczki, który ułatwi rekrutację: http://issuu.com/fundacjaceo/docs/przewodnik_sdim

Zmieniony: Czwartek, 05 Marzec 2015 14:15
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>